گروه آموزشي زبان عربي

 

به گروه آموزشی زبان عربی آموزش و پرورش شهرستان شهریار خوش آمدید 

 

بدینوسیله به اطلاع دبیران محترم می رساند با عنایت خداوند متعال در جهت ارتقاء و بهبود کیفیت  آموزشی و در جهت به کار گیری هر چه بیشتر از توانمندی های علمی و پژوهشی و برقراری ارتباط نزدیکتر بین دبیران گرامی سایت گروه زبان عربی آموزش و پرورش شهریار فعالیت خود را آغاز می نماید . امید است با همکاری دبیران محترم به اهداف علمی و پژوهشی خود دست یابیم 

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

برنامه حضور سرگروه های درسی رشته عربی

 

نام سرگروه

مدرک و رشته تحصیلی

روز حضور در گروه

ساعت حضور در گروه

حبیب اله احمد ثانی

فوق لیسانس زبان عرب

 

 

سه شنبه

13 الی 16

بتول اکبریان

لیسانس ادبیات عرب

 

سه شنبه

13 الی 16

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٧ - سایت گروه های آموزشی شهریار - گروه عربی

 

النّشــرة العــربیّـة

اَلْــیَـنـْبــوع

الرقم الاِِوّل الخـریـف 1387

 

الإعـداد : جماعـة اللّغـة العــربیـة

 

العنــوان : شهــریار دائـرة التربیّــة والتعـلیــم

قسـم المجــامـع التعـلیمیّـــة

 

جمــاعـة اللّغــة العـربیّــة

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱۳ دی ،۱۳۸٧ - سایت گروه های آموزشی شهریار - گروه عربی

 

الامثال و الحکم

1 . رُبَّ بعیدٍ أنفَعُ مِن قریب : چه بسا دوستِ دوری که منفعتش بیشتر از نزدیکان است .

 

2 . قد یؤخذ الجارُ بذنب الجار : گاهی همسایه ، به خاطر گناه همسایه گرفتار می شود .

« خشک و تر باهم می سوزد »

3 . لا تؤخِّر عملَ الیوم لغد : کار امروز را به فردا میفکن .

 

4 . رُبَّ أخِ لم تِلدْهُ امّک : بسا برادری که مادرت او را نزائیده دوست خوب است .

« بیگانه اگر وفا کند خویش من است »

5 . الادبُ مالٌ و استعمالُه کمال : ادبل ، ثروت است و بکار گرفتن آن از کمالات است .

« با ادب باش تا بزرگ شوی »

6 . بالأرضِ ولدتْکَ اُمّک : مادرت تو را روی زمین زائید .

« از دماغ فیل افتاده است »

7 . آفة العلمِ نِسیان : آفت علم فراموشی است .

 

8 . أکلَتُم تمری و عَصَیتُم أمری : خرمای مرا خوردید امّا از فرمانم سرپیچی کردید .

« نمک خوردن و نمکدان شکستن »

9 . یأکُلُ التمر و أرحَمُ بالنوی : خرما را او می خورد ولی من با هسته اش سنگسار می شوم .

« گنه کرد در بلخ آهنگری                    به شوشتر زدند گردن مسگری »

10. یأکُلنی سبعٌ و لا یأکُلنی کلبٌ : درنده ای مرا بخورد اما سگی نخورد .

« همه را برق میگیرد ما را چراغ موشی »

11. أکلٌ و حمدٌ خیرٌ مِن أکل و صَمْتٍ : خوردن با حمد بهتر از خوردن با سکوت است .

« شکر نعمت، نعمتت افزون کند         کفر نعمت از کفت بیرون کند »

12. الأمرُ یَعرِضُ دونَه الأمر : در حل این مشکل ،مشکلات دیگری ظاهر میشود .

« قوز بالا قوز ، حالا آب بیار و حوض پر کن »

 __________________________________________________________

مترادف و متضاد ( کتاب عربی سال اوّل )

درس 1

عربی اوّل

 

 

درس 2

عربی اوّل

 

کلمه

متضاد

معنی

 

کلمه

متضاد

معنی

الدنیا

الآخرة

آخرت

 

أ

هل

آیا

العَسْر

الیُسر

راحتی

 

نهض

قام

برخاست

الباطل

الحق

حق

 

الصدیق

الحبیب

دوست

الخیر

الشرّ

بدتر

 

الدار

البیت

خانه

 

 

 

 

السبیل

الطریق

راه

 

 

 

 

کلمه

متضاد

معنی

 

 

 

 

خالفَ

وافقَ

موافقت کرد

درس 3

عربی اوّل

 

 

درس 4

عربی اوّل

 

کلمه

متضاد

معنی

 

کلمه

متضاد

معنی

أنیقة

جمیلة

زیبا

 

خَلفَ

وراء

پشت

اهلاً و سهلاً

مرحباً

خوش آمدید

 

مَعاصی

ذنوب

گناهان

کلمه

متضاد

معنی

 

کلمه

متضاد

معنی

الرخیص

الباهِظ

گران

 

الکافر

المؤمن

باایمان

البشیر

النذیر

بیم دهنده

 

المعلوم

المجهول

ناشناخته

السیئات

الحسنات

خوبی ها

 

المُبَشِّر

المُنذِر

بیم دهنده

الصَّغیر

الکبیر

بزرگ

 

 

 

 

درس 5

عربی اوّل

 

 

درس 7

عربی اوّل

 

کلمه

متضاد

معنی

 

کلمه

متضاد

معنی

الحُسن

الجَمال

زیبایی

 

أجر

ثواب

پاداش

الخلیل

الصدیق

دوست

 

 

 

 

قمیص

ثوب

پیراهن ، لباس

 

 

 

 

کلمه

متضاد

معنی

 

 

 

 

الصَعب

السهل

آسان

 

 

 

 

الناقص

الکامل

کامل

 

 

 

 

درس 8

عربی اوّل

 

 

درس 9

عربی اوّل

 

کلمه

متضاد

معنی

 

کلمه

متضاد

معنی

بَرَزَ

ظَهَرَ

ظاهر شد

 

وَزَّعَ

قسَّمَ

تقسام کرد

 

 

 

 

النعیم

الجنَة

بهشت

کلمه

متضاد

معنی

 

کلمه

متضاد

معنی

العاقل

الجاهل

نادان

 

ینجَحُ

یَفْشِلُ

شکست می خورد

الافراط

التفریط

کوتاهی

 

الظُّلمة

النُور

روشنایی

رَفَضَ

قَبلَ

قبول کرد

 

الحَسَنة

السیِّئة

بدی

 

 

 

 

البعید

القریب

نزدیک

 

 

 

 

الصّادق

الکاذب

دروغگو

درس 10

عربی اوّل

 

 

 

 

 

کلمه

متضاد

معنی

 

 

 

 

الفُوم

الثُوم

سیر

 

 

 

 

المرء

الرجل

مَرد

 

 

 

 

کلمه

متضاد

معنی

 

 

 

 

 

الرطْب

الیابس

خشک

__________________________________________________________________

ابتسـامـات

   

   الطفل : هل لک أسنان یا جدّی ؟

   الجدّ : لا ، یا ولدی .

   الطفل : إذن ، اِحتَفِظْ لی بهذه التفّاحة حتی الغدّ

______________________________________________

  سأل المعلمُ التلمیذَ :  اذا کان فی جیبک عشرون دیناراً ضاعت منک عشرةُ دنانیر . .      .                               فماذا فی جیبک؟

  أجاب التلمیذ : فی جیبی ثقبٌ 

   سألتِ الأُمُّ ولدَها و هی غاضبة : مَن کسر زجاجَ النافذة

      أجاب الطفل : القطّة یا أمّاه ، لقد اختفتْ بسرعة عندما غذفتُها بحجرٍ .

_____________________________________________________

منصوبات (مفعولٌ به )

در گروه نصب ها مفعـول ها سـت                         اوّلـی « مَفعولُ بِه » ای که آشناسـت

معـنیـش بـا «را » بیایـد غالبـــاً                         چــون رَأیْـتُ فـی الـزُّقـاقِ طـالِبـاً »

گاه این مفعول می باشد « ضمیر »                        چــون رآهُ النـاسُ فـی قصـرِ الأمیــر

منصوبات (مفعولٌ لَه )

گـر بخواهـی علّـت انجـام کــار                        مصــدر « مفعـولُ لـه » نامـی بیــار

چـون « تَعَـلَّمتُ العُلـومَ رَغبَـةً »                         مثـــل «  قـــومٌ عَبَـــدُهُ رَهْبَـــةً  »

منصوبات (مفعولٌ فیه )

اسمهایی چون غَد و خَلف و أمام                        قَبـل و بَعـد فـوق را ظـرف است نـام

نیـز « المَفعـُولُ فیهِ » آمـده است                      معنـی « فـی » را همـاره واجـد اسـت

چـون « رأیْتُ رَجُلاً تَحتَ شَجَر »                      و « رَأیْــتُ طـائــِراً فـــَوقَ حَجَـــر »

 ______________________________________________

« عیــد الغـــدیر »

فهلّا زَجَرتم (1) طائرَ الجهلِ قبلَ أن

فَعلتــم بـابنـاء النبــیِّ و رَهـطِــه

و مِــن قَبلــه أَخلفتــم لـوصیّــه

اخـوه اذا عُـدَّ الفخــارُ و صِهــرُه

و شُــدَّ بـه أزرُ النبــیِّ مـحـمّـدٍ

و ما زال مشّفاً دیاجیرَ (5) غمرةٍ (6)

هو السَّیف سیف الله فی کلِّ مشهدٍ

ثـَوی (9) و لِأهل الدّینِ أمنٌ بحـدِّه

بأُحـدٍ و بَـدرٍ حیـنَ مـاجَ بـرِجْلِـه

و یـوم حُنیـنٍ و النضیـرِ و خبیــرٍ

و یومَ الغدیر استوضح الحقَّ أهلُـه

اقـام رسـول الله یدعـوهــم بِهــا

یَمـدُّ بِضبعَیـه (19) و یُعـلِـم أنّــه

یـروح و یغــدو بـالبیـان لمعشــرٍ

فکــان لهـم جهــرٌ باثبـات حقِّــه

أثمّ(21) جعـلتـم حظَّـه حــدَّ مرهــفٍ

بکفَّــی شقــیٍّ و جَّهتـه ذنـوببُــه

 

یجـیءَ بمـا لا تَبســأونَ (2) به الـزجــرُ

أفـاعیـــلَ أدنـاهـا الخیـانـةُ و الغـــدرُ

بـداهیــةٍ دهیـاءَ (3) لیـسَ لهـا قَـــــدر

فـــلامثلَــــه أخٌّ و لا مثلَـــه  صِهــــرُ

کما شُدَّ مِـن موسـی بهـارونِــه الأزرُ (4)

یُمـزّقـها عــن وجهــه الفتـحُ و النَّصْـــرةُ

و سیـف الرَّسـول لا دَدانٌ (7) و لادثــرُ(8)

و للواصمینَ (10) الدّینَ فی حدِّ ذعـرُ (11)

و فُـرسانِـه أُحــدٌ و مـاجَ (12) بهـم بــدر

و بالخندق الثّاوی (13) بعَقوتِه (14) عمـرو

بِضَحیـآء (15) لا فیهـا حجـابٌ ولا ستـــرُ

لِیَقربهم عُرفٌ (16) و یَناهم ( 17) نُکرُ(18)

ولـــیٌ و مــولاکُــم فهـل لکــم خبــــرُ

یـروحُ بهــم غمـرٌ و یغـدو بهــم غمــــرُ

و کـان لهـم فـی بزِّهـم (20) حقَّـه جهـــرُ

من البیضِ (22) یومـاً حـظُّ صاحبِـه القبــرُ

الــی مرتــعٍ یُـرعـی بـه الغـیُّ والـــوِزرُ

« ابوتمام »

 

المفردات :

1 . زجرتم : راندید .    2 . لاتبسأون : انس نمیگیرید .    3 . داهیه دهیاء : مصیبتهای بزرگ .    4 . الازر : پشت .      

5 . دیاجیر : تاریکیها .  6 . غمره : زیاد .                     7 . ددان :کُند .                             8 . دثر : زنگ زده . 

 9 . ثوی : مستقر شد .  10 . الواصمین : عیبجویان .      11 . ذعر : ترس .                         12 . ماج : پریشان شد .   

  13 . الثاوی : اقامت کننده .      14 . عقوه : اطراف .      15 . ضحیآء : آفتاب چاشتگاه .      16 . عرف : آشنایان .    

  17 . ینآ : دور شوند .      18 . نکر : انکار کنندگان .    19 . الضبع : زیر بغل .                 20 . بز : غصب کردن     

   21 . ثم : آنجا .              22 . حد مرهف من البیض : لبه تیز شمشیر .   

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٧ - سایت گروه های آموزشی شهریار - گروه عربی

 

غراب

کلاغ

حِِمار

الاغ

ذئب

گرگ

حِِصان

اسب

قِطّ (هِرّ)

گربه

بَقرة

گاو

کَلْب

سگ

خَروف

گوسفند

فار

کوش

طائِر

پرنده

اسد

شیر

بطَة

مرغابی

نَمر

پلنگ

قُنفُذ

جوجه تیغی

فیل

فیل

ضبْیْ

گوزن

ثَعلَب

روباه

ذَباب

مگس

بَرغوث

پشه

جَمَل

شتر

حیّة

مار

عقرب

عقرب

دَجّاجة

مرغ

نَعامة

شتر مرغ

ضبع

کفتار

ارنَب

خرگوش

سمَکة

ماهی

نَحلة

زنبور

دُبّ

خرس

قرد

میمون

ماعِز (عَنْزَة)

بز

اوزة

غاز

خِنزیر

خوک

نَسر

کرکس

صَقر

باز شکاری

بَبْغاء

طوطی

لَقْلَق

لک لک

نعجة

میش

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٧ - سایت گروه های آموزشی شهریار - گروه عربی

 

« نزار قَبّانی »

وُلِدَ نَزار قبّانی فی دِمَشِقَ سنةَ 1923 و تخرَّجَ مِن کُلّیة الحقوقِ بجامعةِ دمشقَ سنة 1945 ثمَّ التحَقَ بالسِّلک الدبلو ماسیّ السوریّ ، و شغل عدداً مِن المناصبِ الدبلو الماسیة فی القاهرة و ترکیا و لندن و بیروت و الصین و اسبانیة ، و فی سنة 1966 استقال من الوظیفةِ لیتفرَّغ للشعر .

بعضُ آراء لنزار قَبّانی فی الشعر :

الف -  البدایة و النهایة هو الانسان و هو اهُّم مِن کلِّ شیء .

ب -  لقد اشتهیتُ دائما ان اکونَ انا نفسی :

کلّما وضعتُ ورقةً امامی اسالُ نفسی هَل ان ما ساُکتبُة سیکون فیه اضافةً الی ما وُضِعَ فی التاریخ ، و اذا کان ما ساکتبه نوعاً من الاِعادة فاَنا اُمَذِّقُ الورقةَ فوراً .

ج -  اِنّ اللّغةَ وسیلةٌ للتواصل ، وجب اَن نستخدمَها علی هذا الاساسِ .

د -  اِِنّ اَهَّم ما فی الحبّ هو الحوار .

و -  لیس فی شعری نقمة علی المجتمع و انّما هو محاولة لتغیّر المجتمع ، الفنانُ الحقیقیّ لا ینقم ولکنّة یُحاول تغییر المجتمع .    

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٧ - سایت گروه های آموزشی شهریار - گروه عربی

 

  زهرة البستان 

          

 

یــا باقةً  مِن زهــرةِ البستــان

یا قائــداً مدینــةَ الرّحمــان

یــا زهـرةً فی سـاحـةِ البستـان

یا مـؤمنــاً بحکمــةِ القـرآن

انـتَ الّــذی عرّفتَنــا الاسـلامِ

اُخبــرتَنا مِن نعمــهِ القـرآن

حرّرتَنا من مِقـرن (1) الطـاغـوت

و اَهـدیتَنـا حریـةَ الانســان

اشفـعْ لنا عند المَلیکِ المُقتـدرِ

یا ابـنَ البتـولِ یـا دافعَ الشیطان

یا ســورةَ الاخـلاصِ بالتَّمــامِ

یـا عالمـاً یـا اکمـلَ السلطــان

سلطـانُ دیننــا بارضٍ و سمـاءِ

                             یـا نارَ موسـی یـا قائَـدَ ایــران

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٧ - سایت گروه های آموزشی شهریار - گروه عربی

 

ضمن عرض سلام و خسته نباشید حضور همکاران محترم :

با عنایت الهی ، گروه عربی شهریار در سال تحصیلی 87 86  نسبت به تهیه و تدوین اوّلین فصلنامه علمی جهت استفاده دبیران گرامی رقدام نموده است ، امید است مورد استفاده همکاران عزیز قرار گرفته باشد و ما را در جهت هرچه بهتر شدن فصلنامه ها یاری نمایند .

بالاترین درصد قبولی درس عربی نهایی خرداد 87 ( به استثنای مدارس خاص )

 

الف :پایه سوّم رشته علوم انسانی              

1 . بنت الهدی (2) « دخترانه »

2 . دین و دانش « دخترانه »

3 . هدف « دخترانه »

ب : پایه سوم رشته علوم تجربی و ریاضی

1 . هدف و فیضیه « دخترانه »

2 . نجابت « دخترانه »

3 . قائم « دخترانه »

                                                                                 باتشکر

                                                                    گروه عربی (اکبریان-احمدثانی)

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٧ - سایت گروه های آموزشی شهریار - گروه عربی

 

 

 بانک سوالات گروه عربی

   آموزش کنکور زبان عربی

      جدول مترادف ها و لغات دروس 1 تا 7 عربی سال سوم

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهداف آموزش زبان عربی  در مقطع متوسطه در 

سایت تخصصی عربی در دفتر تحقیقات

 

educational_groups@yahoo.com   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بررسی درس دوم و سوم عربی پیش دانشگاهی»

انواع ایّ :

 

 1- استفهامیّه : ایّکم یأتینی بعرشها ( نحل:38 )           2- شرطیّه : أیّ إنسانِ ٍ جاءَک فَأکرَمهُ ( قصص:28 )

                                                       بعد ازنکره : صفت (علیّ رجلٌ أیّ رجلٍ )

3- کمالیّه : فقط به نکره اضافه می شود

                                                       بعد از معرفه : حال ( مررتُ بعبد الله أیّ رجلٍِ )

  4- موصولیّة : فقط به معرفه اضافه می شود « ثمّ  لَننزَعَنّ مِن کلِّ شیعةٍ  أیّهُم أشدُّ علی الرّحمنِ عتیّا »

(مریم : 69)

   أیّ : مبنی برضم چون اضافه شده و صدر صله نیز حذف شده ( أیّهم هو أشدُّ )

   ویحک : مفعول مطلق

   کثیراً ما : مای زائد

   ما تعلَمُ من الشأو البعید : ما ، مفعولٌ به مقدّم

   یحسبون المتذللّ الدنی متوا ضعاً : مفعول اول و مفعول دوم یحسبون

   یُسَمّون الرجلَ..........................متکبّراً : مفعول اول و مفعول دوم یسمّون

   ما التواضع إلّا الأدب : مستثنای مفرّغ

   وجد التواضعَ الیقَ : مفعول اول و مفعول دوم وجد

   إلی نبوغ  سواه : مضاف الیه تقدیراَ مجرور

   حذار : اسم فعل/ فاعل أنت مستتر- مفعول آن : أن یتسلّط

 تمرین اول :

   للقاسیّة قلوبَهم : فاعل/ قاسیة

   أ لیس الصبح بقر یبٍ : باء زائد و قریب، خبر مفرد لیس، محلاً منصو ب

   نِعم أجُر العاملین : فاعل نعم که مخصوص آن حذ ف شده است

 تمرین دوم:

   إجعل هذا البلدَ آمناً : مفعول دوم إجعل

   لا یُسمَعُ أنّ أحداً نال خیراً : نائب فاعل لایسمع          الدهر     مذ        کان     مظلومٌ  و     متهمًٌ

                                                                        مبتدا  مفعولٌ فیه    تامّه       خبر         معطو ف

                                                                                                            

 «بررسی درس سوم پیش دانشگاهی»

لایَمتَطی المجدَ مَن لم یَرکب الخطرا =>  ( المجد : مفعول )    ( مَن : فاعل )          

 اذانظرت عیناه أمراً غدا بالغیر معتبرا    ( عیناه : فاعل / مرفوع به الف ) (غدا / از افعال ناقصه ) ( معتبراً / خبر ناقصه )

صفواً : جامد مصدری /حال ومنصوب

 معتذراً: حال و منصوب 

 فتیً : مستثنی مفرغ / تقدیراً مرفوع

 خلالُه : فاعل شرُفت

 أطاع الدهرُ ما أمَر => (ما / مفعولٌ به )

 اقسام علم مرکب :

 1- مرکب اضافی : اعراب قسمت اول آن تابع جمله و قسمت دوم مجرور => جاءَ عبدُاللهِ

 2- مرکب مزجی : جزء اول مبنی بر فتح و جزء دوم معرب به اعراب غیر منصرف می باشد مگر آنکه به « ویهِ »ختم شود که مبنی بر کسره می باشد => ذهبتُ إلی بَعلَبَکَ     –     هذا سیبویهِ

 3- مرکب اسنادی : همان علم جمله است که جمله یا بصورت اسمیّه « مبتدا و خبر » و یا اینکه بصورت فعلیّه « فعل و  فاعل » مطرح می شود=> تأ بّط شّرأً.

 تمرین اول :                                                                                                                                            

 لاتجعل یدک مغلوله        -      لاتیسطها کُل البسط           -           فتقعد ملوماً محسوراً

               مفعول دوم                    جانشین مفعول مطلق                                 حال      حال

 یا لَلرجال : استغاثه /  مستغاث له حذف شده است

 بأثمن ما عندهم      -    مستقیماً  

    مضاف الیه                     حال

 تمرین دوم :

 الذین إن مکّنّاهم فی الارض أقاموا الصلاة => الذ ین: موصول به معنای شرط لذا صله ی آن می تواند فعل شرط و جزای  شرط باشد

 یا ولَدیَّ : منادای مثنی منصوب به یاءو نون مثنی در مکان مضاف حذف شده است

 ایّاک و الاعجاب بنفسک و الثقه بما یُعجبک منها => مرجع ضمیر « ها » الثقة

تمرین هشتم : لحظة : مفعولٌ به لاتضیّع

         علی المرء ان یستفید                   اجعلوا هذا النصب

          خبر مقدم    مبتدای مؤخر                            مفعول به

  

 ______________________________________________

عربی پیش دانشگاهی ـ بررسی نکات مهم درس اول

و ضرب الله مثلاً للذین آمنواإمرأة                                             الفائد ة أنّ أحداً لا ینفعه

                 مفعول به دوم «ضرب» یا بدل از«مثلاً»                                           خبر برای الفائده

تبیّن أنّ إمرأة نوح وإمرأة لوط لم ینفعهما قربهما                               بیّن أ نّ کفر فرعون لم یتعدّ

                    فاعل «تبیّن»               فاعل«لم ینفع»                                        مفعول به«بیّن»

 کانت مؤمنهً  طائعهً  .............خائفهً                                               استحقّوا لذ لک العقا ب

        خبرکانت  خبرکانت          خبرکانت                                                                                 مفعول به استحقوا

 قوله  « إذ قالت»       یعنی..................داعیة الله                                         أی: حرف تفسیریّه  

مبتدا     بدل از قول    خبر«فعل وفاعل»          مفعول به داعی

 رُوِیَ أنّ فرعون أمر             إلاّ أرسل= إن لا اُرسل           میّت:صفث مشبّهه   

       نائب فاعل«روی»

 العلامات الخاصه بالاسم و الفعل جاءت فی البیت التالی:( بالجر والتنوین والنداء وال          ومسند للاسم تمییز حصل) بتا فعلَتَ وأتتْ و یا افعلی            ونون أقبلَنَّ فعلٌ ینجلی

 * شروط جمع  بستن به روش جمع مذکر سالم:

 1-اسم: علم، مذکر ،عاقل  و بدون تاء  تانیث باشد.      2- وصف : علم ،مذکر،عاقل،بدون تاء تأنیث باشد وصفت بر  وزن « افعل ، فعلاء» و«فعلان ،فعلی » وصفاتی که مذکر و مؤنث آنها یکسان است نباشد.

 * شروط جمع بستن به روش جمع مؤنث سالم :

 1- علم مؤنث            2- آنچه که بعلامت تأنیث ختم شود.       3-  مصدری که بیش از سه حرف باشد.     

 4- مذ کری غیر عاقلی که مصغّر و یا وصف باشد : دُریهم  و  مجرور

 5- آنچه که به « ابن » و « ذو » آغاز شده  و برای غیر عاقل باشد : ذوالقعده => ذوات القعده

6- هر اسم غیرعربی که در عربی استعمال شود.         7- آنچه سماعی باشد : سماء => سماوات

 * ملحقات جمع مؤنث سالم عبارتند از : بنا ت ، اَخوات ، اولات 

  *وجوب مذکر بودن فعل :  1- میان فعل و فاعل مؤنث الّا باشد =>  ما جاء الّا مریمُ 

 2- فاعل مؤنث لفظی باشد =>  جاء معاویةُ         3- فاعل جمع مذکر سالم باشد => قد افلح المؤمنون

 التمرین الاول : نعمتان  مجهولتان :الصحة و الأمانُ         للمستعمرین : خبر مقدم      قلوبٌ : مبتدای مؤخر

                   مبتدا        صفت              خبر

  أموات و أحیاء : هر دو خبر برای مبتدای محذوف می باشند

 التمرین الخامس :  لمن خا ف مقام ربّه       إن مِن  قریة  =>  إن : شبیه به لیس ، مِن : زائده ، قریه : مبتدا

                            صله موصول     

 أولیاء : غیر منصرف ، مفعول دوم  

 التمرین السابع :             ذهباً  :مفعول برای قلب               خطوة   : مفعول مطلق

 التمرین الثامن :              رمضاء : صفت  مشبّهه بر وزن « فعلاء » مذکر آن « ارمض »

 التمرین التاسع :             الثناء : اسم یکون               بعد البلاء : خبر مقدم یکون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

چرا زبان عربی را باید آموخت ؟     

       سؤال جدی و همیشگی بسیاری از دانش پژوهان این است که چرا ما ایرانیان باید زبان عربی را با همه دشواری هایش بخوانیم ؟ چه لزومی دارد ساعت های زیادی را صرف آموختن این زبان کنیم ؟ پاسخی را که بناست داده شود از دو منظر می باشد .

الف)برون دینی:

 1- یادگیری زبان خود یک هنر می باشد .

2- زبان مانند بسیاری از مسائل فرهنگی و علمی منحصر به قومی نیست تا از یادگیریش پرهیز شود .

3-زبان عربی یکی از زبان های زنده و بین المللی می باشد .

4-دانشمندان ایرانی بسیاری از کتاب های علمی خود را به این زبان نگاشته اند .

5-درک شیرین زبان و ادبیات فارسی بدون دانستن زبان عربی میسر نیست .کافی است که به کتاب های گرانسنگ دیوان حافظ – مثنوی – گلستان و بوستان و ...نگاهی شود تا این کلام بهتر پذیرفته شود .

6-اهتمام به زبان عربی ، اهتمام به احیای فرهنگ غنی ایرانی است .

7- جهت ارتباط با جوامعی که عرب زبان هستند .

8- استفاده از سایت های اینترنتی که به زبان عربی می باشد .

9- استفاده تجارتی در سفرهای سیاحتی به کشورهای عربی .

10-بهره مندی از کانال های تلویزیونی ، مطبوعات و ...بلاد عربی .

11- متخصصین فن ، آن را بهترین زبان می دانند .

12- زبان عربی غیر از عرب ها است که بعضی ها به آن ها حساسیت دارند .

ب)درون دینی :

1-زبان قرآن است ،انا انزلناه قراناً عربیاً ....

2- کلید فهم اسلام است .

3-امامان و بزرگان دین بر یادگیری این زبان تاکید کردند .

4- زبان مشترک امت اسلامی است .

5- درک اسرار پیام الهی و سخنان پیشوایان ، با یادگیری این زبان میسر است .

6- گستردگی آن از زمان تولد با گفتن اذان و اقامه تا مرگ برای ما با خواندن نماز میت و تفهیم تلقین خاص ، می باشد .

7-در سفرهای زیارتی به عتبات عالیات و مکه مکرمه و مدینه منوره استفاده کافی از خواندن ادعیه – زیارات – قرآن خواهد بود .

8- در سنین بالاتر و ایامی که فراغتی بیشتر حاصل می شود انسان دوست دارد با خالق خویش ارتباطی زیادتر داشته باشد ، یاد داشتن این زبان باعث می شود تا از ادعیه مأثوره و قرآن بهره خوبی ببرد.

9- زبان عربی پیوند دهنده نسل کنونی با گذشته پربار قرن اسلامی است .

10-با یادگیری این زبان در ایام حج که فرصت زیادی برای حجاج است می تواند اعتقادات صحیح شیعه را معرفی کند و زمینه ترویج حقایق دین را فراهم کند .

11-خداوند این زبان را برای دین خاتم برگزیده است .

12-زمینه تعقل را در کلام وحی بیشتر فراهم کرده است .

امید که علاقه ما به یادگیری این زبان بیشتر شود و در زندگی از آن استفاده کنیم


  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سایت کتابخانه تخصصی عربی المکتبه العربیه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٩ آذر ،۱۳۸٧ - سایت گروه های آموزشی شهریار - گروه عربی